Lỗi không kết nối được sql server 2023 năm 2024

Để khắc phục lỗi không connect được SQL server 2008, bạn thử truy cập SQL Server Manager Studio bằng Username và Password bằng phương thức: SQL Authenticated => Không thành công => Chuyển sang chế độ Windows Authentication và thực hiện lần lượt các bước:

Bước 1: SQL Server Management Studio Object Explorer

Bước 2: Nhấn chuột phải => Chọn Server => Properties

Bước 3: Chọn kiểu xác thực là SQL server and Windows Authentication Studio trong thẻ Security => Chọn OK

Bước 4: Tiếp tục chọn OK để xác nhận yêu cầu Restart SQL server khi xuất hiện hộp thoại SQL server Management Studio

  • Nếu “bk” là user mặc định của SQL server thì:
  • Trong Object Explorer => Chọn Security => Chọn Logins => Nhấp chuột phải vào “bk” => Chọn Properties
  • Tạo và xác nhận mật khẩu cho User “bk” tại thẻ General
  • Trong phần Login của thẻ Status => Chọn Enabled => OK

Bước 5: Kích hoạt SQL Server 2008 Developer Edition hoặc Remote connection SQL Server 2008 Express

Bước 7: Tạo Exceptions trong Windows Firewall

Bước 8: Kiểm tra xem còn lỗi SQL cannot connect to server hay không? Nếu còn bạn thử kiểm tra kết nối TCP/IP và Port của bạn xem chúng đã được kích hoạt hay chưa?

2.2 Lỗi không đăng nhập bằng User giao thức SQL Server Authentication 2008 (Xem thêm)

Bước 1: Mở Microsoft SQL Server Management Studio

Bước 2: Đăng nhập Microsoft SQL Server Management Studio bằng giao thức Windows Authentication

Bước 3: Click chuột phải vào mục Server name

Bước 4: Chọn Properties

Bước 5: Chọn Security trong Tab Properties

Bước 6: Tích chọn SQL server and Windows Authentication mode

Bước 7: Cick Ok

Bước 8: Mở SQL Server Configuration Manager

Bước 9: Start lại

Bước 10: Dùng dùng thức SQL Server Authentication để đăng nhập lại => Đăng nhập OK tức là lỗi Cannot connect to sql server do bạn cài đặt khi cấu hình không chuẩn

2.3 Khắc phục lỗi cannot connect to SQL server 2012 và SQL server 2014

Lỗi không kết nối được sql server 2023 năm 2024
Khắc phục lỗi cannot connect được SQL server 2012

Để khắc phục lỗi không connect được SQL server 2012 và lỗi không connect được SQL server 2014 bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Dùng tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run

Bước 2: Nhập “Services.msc”

Bước 3: Enter => Xuất hiện cửa sổ quản lý các services của Windows

Bước 4: Tìm đến “SQL server” bằng cách nhấn S

Bước 5: Trên hình vẽ bạn thấy Services đang ở chế độ Manual tức là nó chưa được Start

Bước 6: Login vào SQL bằng cách click chuột phải vào và chọn Start

Bước 7: Nếu muốn SQL server tự khởi động cùng Windows => Click chuột phải vào dòng đó => Start Type => Chọn Properties => Automatic và nhấn Start => OK => Hoàn thành

Trong bài viết này, BKNS đã giúp bạn biết cách sửa lỗi Cannot connect to SQL server 2008, 2012, 2014. Nếu chưa thực hiện thành công, hãy cho BKNS biết để kịp thời giải đáp bằng cách comment bên dưới bài viết.

Trường hợp 1: Máy chủ đăng nhập bình thường, máy trạm đăng nhập báo lỗi “Không kết nối được với máy chủ SQL Server”

\=> Giải pháp: Kết nối lại máy trạm với dữ liệu trên máy chủ

Trường hợp 2: Máy chủ đăng nhập hoặc tạo mới dữ liệu kế toán báo lỗi “Không kết nối được với máy chủ SQL Server”

\=> Nguyên nhân: Do Máy chủ SQL chưa được cài trên máy tính này.

\=> Giải pháp:

  • Bước 1: Cài lại SQL
    • Bước 1: Tải công cụ MISA Installer để cài đặt SQL theo link tại đây.
    • Bước 2: Giải nén file tải về, chuột phải vào biểu tượng MISA Installer và chọn Run as administrator.

Lỗi không kết nối được sql server 2023 năm 2024

  • * Bước 3: Chọn tên sản phẩm MISA SME.NET rồi nhấn Install.

Lỗi không kết nối được sql server 2023 năm 2024

Lỗi không kết nối được sql server 2023 năm 2024

Bước 2: Nếu đăng nhập vào dữ liệu báo lỗi thì Đăng ký hoặc Phục hồi lại dữ liệu trên máy chủ SQL tạo ở bước 1.