Lớp 10 sinh năm bao nhiêu 2023

Mấy tuổi học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Theo luật phổ cập giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi đi học được tính như sau:

Cấp 1: Tiểu học cơ sở

 • 6 tuổi học lớp 1
 • 7 tuổi học lớp 2
 • 8 tuổi học lớp 3
 • 9 tuổi học lớp 4
 • 10 tuổi học lớp 5

Cấp 2: Trung học cơ sở

 • 11 tuổi học lớp 6
 • 12 tuổi học lớp 7
 • 13 tuổi học lớp 8
 • 14 tuổi học lớp 9

Cấp 3: Trung học phổ thông

 • 15 tuổi học lớp 10
 • 16 tuổi học lớp 11
 • 17 tuổi học lớp 12

Ngoài ra, cũng có thể áp dụng công thức tính năm sinh theo lớp như sau:

Năm sinh = Năm hiện tại – ( Lớp muốn tìm + 5)

Ví dụ: Lớp 11 sinh năm bao nhiêu? 2020 – ( 11 + 5 ) = 2004

Bảng tính nm sinh, tuổi theo lp 2023

Nm sinhSố tuổiHọc lớpNăm 20176 tuổiLớp 1Năm 20167 tuổiLớp 2Năm 20158 tuổiLớp 3Năm 20149 tuổiLớp 4Năm 201310 tuổiLớp 5Năm 201211 tuổiLớp 6Năm 201112 tuổiLớp 7Năm 201013 tuổiLớp 8Năm 200914 tuổiLớp 9Năm 200815 tuổiLớp 10Năm 200716 tuổiLớp 11Năm 200617 tuổiLớp 12

Xem thêm: Danh ngôn về niềm tin

Hy vọng, qua bài viết “Độ tuổi đi học ở Việt Nam” của Dr Khỏe Review bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tại Mục IV Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT, chương trình giáo dục phổ thông được chia thành 02 giai đoạn:

- Giáo dục cơ bản;

- Giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Trong đó, chương trình học lớp 10 thuộc giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bao gồm các môn sau:

(1) Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương

(2) Các môn học lựa chọn:

Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Học sinh chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn.

(3) Chuyên đề học tập

Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học.

Ở mỗi lớp, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

(4) Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Lớp 10 sinh năm bao nhiêu 2023

Chương trình học lớp 10 năm 2023 2024? Chương trình học lớp 10 năm 2023 có bao nhiêu môn bắt buộc? (Hình từ Internet)

Thời lượng học các môn trong chương trình học lớp 10 năm 2023 2024 ra sao?

Căn cứ Mục IV Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT, thời lượng học các môn trong chương trình học lớp 10 năm 2023 2024 được xác định như sau:

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Cụ thể như sau:

Lớp 10 sinh năm bao nhiêu 2023

Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới là gì?

Căn cứ Mục II Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông được xác định như sau:

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.
Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

Như vậy, chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có những mục tiêu chính nêu trên.

Lớp 10 2023 là bao nhiêu tuổi?

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Lớp 10 năm 2023 là tuổi con gì?

Năm 2023 là năm Quý Mão, tức năm con mèo. Theo Âm lịch, năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 22/01/2023 và kết thúc vào ngày 09/02/2024 Dương lịch.

Lớp 1 năm 2023 sinh năm bao nhiêu?

Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm.

Khi nào có kết quả tuyển sinh lớp 10 2023?

Từ ngày 7/7 - 9/7, các cơ sở giáo dục sẽ trả hồ sơ và Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 cho học sinh.