Chủ đề: Floor division example

Có 227 bài viết

Cách làm tròn số trong php
Cách làm tròn số trong php

float ceil( float value ) float floor( float value ) float round( float value [, int precision] )Một tình huống phổ biến là bạn muốn làm tròn số trong PHP, trong trường hợp ...

What are the main differences between reinforcement learning and other ML techniques like supervised or unsupervised learning?
What are the main differences between reinforcement learning and other ML techniques like supervised or unsupervised learning?

next → ← prevDifference between Supervised and Unsupervised LearningSupervised and Unsupervised learning are the two techniques of machine learning. But both the techniques are used in different ...

Is a special case of outsourcing in which the jobs that move leave one country and go to another.
Is a special case of outsourcing in which the jobs that move leave one country and go to another.

Learning ObjectivesBe able to explain the terminology related to international HRM.Define global HRM strategies.Explain the impact of culture on HRM practices.As you already know, this chapter is all ...

What type of virus changes its signature and/or payload to avoid detection by antivirus programs?
What type of virus changes its signature and/or payload to avoid detection by antivirus programs?

It is more than 20 years since the first PC virus appeared. Since then, the nature of threats has changed significantly. Today’s threats are more complex than ever before. Much of today’s ...

Hướng dẫn nodejs dockerfile
Hướng dẫn nodejs dockerfile

Đây là một hướng dẫn ngắn và đơn giản về docker, khá hữu ích cho các anh em Nodejs.Tại sao bạn nên sử dụng Docker?Khi công việc kinh doanh cần tới nhiều ...

Hướng dẫn dùng yield nodejs trong PHP
Hướng dẫn dùng yield nodejs trong PHP

Yield là gì?Yield là một hàm Generator giống như một hàm bình thường, ngoại trừ việc thay vì trả về một giá trị, Generator sẽ mang lại nhiều giá trị ...

Hướng dẫn dùng curl -z trong PHP
Hướng dẫn dùng curl -z trong PHP

Giới ThiệuCURL là bộ thư viện được sử dụng để giúp thực hiện việc chuyển dữ liệu thông qua nhiều giao thức khác nhau (như HTTP, FPT...). Với giao thức ...

Hướng dẫn plt.legend python
Hướng dẫn plt.legend python

Nếu nhìn vào các line graphs của các ví dụ ở các bài trước, chúng ta nhận ra rằng, chúng ta phải xem xét mã của chúng để hiểu chức năng được mô tả như ...

Hướng dẫn mongodb lookup multiple collections
Hướng dẫn mongodb lookup multiple collections

According to the documentation, $lookup can join only one external collection.What you could do is to combine userInfo and userRole in one collection, as provided example is based on relational DB ...

When a product is something the user relies on to help establish their identity This attachment is called?
When a product is something the user relies on to help establish their identity This attachment is called?

Phishing is a form of fraud in which an attacker masquerades as a reputable entity or person in email or other forms of communication. Attackers will commonly use phishing emails to distribute ...

Hướng dẫn dùng histogram matplotlib python
Hướng dẫn dùng histogram matplotlib python

Thật khó tưởng tượng rằng bạn mở một tờ báo hoặc tạp chí mà không thấy một số biểu đồ cho bạn biết về số người hút thuốc trong các nhóm tuổi ...

How do you get the turtle position in python?
How do you get the turtle position in python?

How can I find the coordinate of a turtle in python?For example, if the turtle is located at (200, 300), how would I retrieve that position? martineau115k25 gold badges160 silver badges284 bronze ...

Which of the following is an advantage of advertising
Which of the following is an advantage of advertising

Digital marketing benefits businesses of all sizes by giving access to the mass market at an affordable price. Unlike TV or print advertising, it allows truly personalised ...

When you have to retain the information which factors should be considered for retention period?
When you have to retain the information which factors should be considered for retention period?

90% of the internet’s data was created in the last two years. That means that, before 2016, only 10% of the data that now exists was considered when developing records and information management ...

What is marketing strategy and why is it so important to the marketing process?
What is marketing strategy and why is it so important to the marketing process?

Learning ObjectivesDescribe the marketing strategy process.Explain why segmentation, target market, differentiation, positioning, and website decisions are so important for the small ...

Hướng dẫn dùng promisw JavaScript
Hướng dẫn dùng promisw JavaScript

Xin chào, nếu đã từng lập trình với Javascript, hẳn bạn đã có đôi lần nghe nói / sử dụng callback. Và với sự phát triển như hiện nay của Javascript, thì có ...

Hướng dẫn await javascript
Hướng dẫn await javascript

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Hướng dẫn multi process python
Hướng dẫn multi process python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu xử lý đa tiến trình trong Python. Đa xử lý hay còn gọi là multiprocessing, thường được dùng để xử lý nhiều tiến trình ...

Which one of the following describes what you should do if you receive a chain letter email?
Which one of the following describes what you should do if you receive a chain letter email?

Have you ever received an e-mail saying that Bill Gates is sharing his fortune, and all you have to do to receive part of it is to forward the e-mail to as many friends as you can?You may find it ...

Hướng dẫn soundex python
Hướng dẫn soundex python

Is there a soundex function for python and if not how would you go about making a soundex code?Soundex Code Letters 1 B, F, P, V 2 C, G, J, K, Q, S, X, Z 3 D, T 4 L 5 M, N ...

Hướng dẫn does php support api?
Hướng dẫn does php support api?

1) Framework Laravel là gì?Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến ...

Tiền xử lý trang web đơn python chỉ mục đảo
Tiền xử lý trang web đơn python chỉ mục đảo

Python được sử dụng như thế nào?Ngôn ngữ Python được sử dụng nhiều trong lĩnh vực phát triển ứng dụng, bao gồm những ví dụ sau: Phát triển web phía máy ...

How do i print a shuffle list in python?
How do i print a shuffle list in python?

❮ Random MethodsExampleShuffle a list (reorganize the order of the list items): import random mylist = [apple, banana, cherry]random.shuffle(mylist)print(mylist)Try it Yourself »Definition ...

Hướng dẫn option in python
Hướng dẫn option in python

New in version 3.2.Source code: Lib/argparse.pyThe argparse module makes it easy to write user-friendly command-line interfaces. The program defines what arguments it requires, and argparse will ...

Hướng dẫn dùng c++ cli python
Hướng dẫn dùng c++ cli python

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Việt HưngNhững “hacker” trên dòng lệnh luôn gõ nhoay nhoáy các “command line” để xử lý ...

What is the first slide in a presentation the purpose of which is to provide an introduction to the presentation topic?
What is the first slide in a presentation the purpose of which is to provide an introduction to the presentation topic?

by Michael ErnstJanuary, 2005 Last updated: March 21, 2022 Contents:IntroductionThe contentThe slidesThe presentationAnswering questionsIn-class presentationsPractice talksOther resourcesIntroduction ...

Hướng dẫn dùng matplotlib hist python
Hướng dẫn dùng matplotlib hist python

Histogram là sự phân bố dữ liệu số. Nó ước lượng phân phối xác suất của một biến liên tục và là một dạng biểu đồ thanh.Để tạo biểu đồ, hãy làm ...

Hướng dẫn python subprocess pool
Hướng dẫn python subprocess pool

Source code: Lib/multiprocessing/Introduction¶multiprocessing is a package that supports spawning processes using an API similar to the threading module. The multiprocessing package offers both ...

How do you find the lcm of a number in javascript?
How do you find the lcm of a number in javascript?

The Least Common Multiple (LCM) of two integers is the smallest positive integer that is perfectly divisible by both integers.For example, the LCM of 6 and 8 is 24.Example 1: LCM Using while Loop and ...

Hướng dẫn python logging filter example
Hướng dẫn python logging filter example

Hướng dẫn python format() functionNội dung chínhNội dung chínhĐịnh dạng chuỗi trong python bằng phương thức formatKhái niệm trường thay thế trong định dạng ...

Floor division operator in python
Floor division operator in python

Summary: in this tutorial, you’ll learn about Python floor division operator (//) or mod.Introduction to Python floor divisionSuppose you have a division of two integers:101 / 4In this division, ...

What is random list in python?
What is random list in python?

There is a need to generate random numbers when studying a model or behavior of a program for different range of values. Python can generate such random numbers by using the random module. In the ...

Hướng dẫn types codetype python
Hướng dẫn types codetype python

Can i call matlab function in python?Use the MATLAB® Engine API for Python® to call any MATLAB function on the MATLAB path.If the MATLAB function is not on the path, you can call it from the ...

Which influence tactic tends to be the least effective across all organizational levels?
Which influence tactic tends to be the least effective across all organizational levels?

Imagine your boss asks you to do something you don’t want to do. They promise to reward you for complying and threaten to punish you if you fail to do so.Would you do it? Probably. Would you be ...

Hướng dẫn php redis extension
Hướng dẫn php redis extension

Chúng ta sẽ đến với bài viết này nhằm cung cấp hướng dẫn cài đặt PHP Redis extension. Hỗ trợ cho các nhu cầu sử dụng module Redis trên PHP nhằm kết nối ...

What are the 5 types of problem
What are the 5 types of problem

Age 5 to 11Published 2017 Revised 2019 Think about the last few mathematics lessons you have taught. How much problem solving did the children do? Despite being one of the three aims of the National ...

Hướng dẫn introduction to php
Hướng dẫn introduction to php

Learn PHPPHP is a server scripting language, and a powerful tool for making dynamic and interactive Web pages.PHP is a widely-used, free, and efficient alternative to competitors such as Microsofts ...

Which of the following is a network that moves a product from the supplier to the customer?
Which of the following is a network that moves a product from the supplier to the customer?

What is supply chain management (Guide to SCM)What is supply chain management (SCM)?Supply chain management is the process of delivering a product from raw material to the consumer. It includes ...

Hướng dẫn dunn test python
Hướng dẫn dunn test python

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleDunn’s test should be used to establish which groups are distinct If the Kruskal-Wallis test yields ...

Hướng dẫn dùng hist python python
Hướng dẫn dùng hist python python

Thật khó tưởng tượng rằng bạn mở một tờ báo hoặc tạp chí mà không thấy một số biểu đồ cho bạn biết về số người hút thuốc trong các nhóm tuổi ...