Chủ đề: Th��� Xu��n

Có 114 bài viết

Hướng dẫn dùng access decode trong PHP
Hướng dẫn dùng access decode trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng access modifier trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình ...

Css nth-child from 1 to 5
Css nth-child from 1 to 5

To make it the more generic possible you can use this: tr:not(:nth-child(1n+6)):not(:nth-child(3)) { /* your rules here */ } To explain it a little: you are saying you want to select the ...

Hướng dẫn dùng php3 trong PHP
Hướng dẫn dùng php3 trong PHP

1. Mảng là gì? Mảng trong PHP là gì?Mảng (Array) trong PHP là một biến sử dụng để lưu trữ các giá trị, dữ liệu liên quan. Bạn cứ tưởng tưởng một ...

Hướng dẫn dùng what string trong PHP
Hướng dẫn dùng what string trong PHP

1) Chuỗi là gì !?- Chuỗi (hay còn gọi được là chuỗi ký tự) là một dãy các ký tự.- Ví dụ: Tai Chuỗi gồm 3 ký tự Tai lieu Chuỗi gồm 8 ký tự Tai lieu ...

Hướng dẫn dùng which define trong PHP
Hướng dẫn dùng which define trong PHP

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...

Hướng dẫn dùng int length trong PHP
Hướng dẫn dùng int length trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn dùng string expose trong PHP
Hướng dẫn dùng string expose trong PHP

Chuỗi ký tự (string) là loại cấu trúc dữ liệu quen thuộc có mặt trong gần như mọi ngôn ngữ lập trình. Kiểu chuỗi ký tự dùng để chứa thông tin về tên ...

Top 20 cửa hàng xu Huyện Bình Đại Bến Tre 2022
Top 20 cửa hàng xu Huyện Bình Đại Bến Tre 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng xu Huyện Bình Đại Bến Tre 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Chợ Bình Đại 441 ...

Python re split keep delimiter
Python re split keep delimiter

In the below code, there is a simple, very efficient and well tested answer to this question. The code has comments explaining everything in it.I promise its not as scary as it looks - its actually ...

Hướng dẫn python remove b prefix
Hướng dẫn python remove b prefix

I am new in python programming and i am a bit confused. I try to get the bytes from a string to hash and encrypt but i gotb... b character in front of string just like the below example. Is any way ...

Hướng dẫn ceil php là gì
Hướng dẫn ceil php là gì

float ceil( float value ) float floor( float value ) float round( float value [, int precision] )Một tình huống phổ biến là bạn muốn làm tròn số trong PHP, trong trường hợp ...

How do you write two lines in html?
How do you write two lines in html?

I have a HTML document with some distinct rows of text, is there some decided correct way to display them?Example:Here are some lines of text Should I use the <p> tag for each row, or is there ...

Hướng dẫn dùng 256 81 trong PHP
Hướng dẫn dùng 256 81 trong PHP

Tạo khoảng cách là một việc làm phức tạp và có rất nhiều cách để làm việc này trong HTML, nếu bạn làm không đúng cách có thể sẽ làm hỏng giao diện so ...

Câu điều kiện trong php
Câu điều kiện trong php

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG PHPỞ bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về mảng trong php, để tiếp nối cho phần đó thì bài học hôm nay chúng ta sẽ học về các ...

Hướng dẫn dùng php2go trong PHP
Hướng dẫn dùng php2go trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPCú pháp cơ bản PHPCú pháp cơ bản PHPMở đầu PHP, muốn giới thiệu tới các bạn một vài cú pháp cơ bản, nhưng rất tiền lợi ...

A lock contains 5 digits in its code how many codes can be formed if there are no restrictions
A lock contains 5 digits in its code how many codes can be formed if there are no restrictions

At one time or another, we have all been frustrated by trying to set a password, only to have it rejected as too weak. We are also told to change our choices regularly. Obviously such measures add ...

How do you check if a number is an integer or float in python?
How do you check if a number is an integer or float in python?

This article describes how to check if a number is an integer or a decimal in Python.Check if object is int or float: isinstance()Check if float is integer: is_integer()Check if numeric string is ...

How do i get rid of extra spaces in python?
How do i get rid of extra spaces in python?

Using regexes with s and doing simple string.split()s will also remove other whitespace - like newlines, carriage returns, tabs. Unless this is desired, to only do multiple spaces, I present ...

Hướng dẫn dùng herensia trong PHP
Hướng dẫn dùng herensia trong PHP

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách để đặt code HTML vào một biến của PHP.Nội dung chính1. Sử dụng dấu nháy đơn “Single Quoted”2. Sử ...

Can we use \n in php?
Can we use \n in php?

Topic: PHP / MySQLPrev|NextAnswer: Use the Newline Characters n or rnYou can use the PHP newline characters n or rn to create a new line inside the source code. However, if you want the ...

Hướng dẫn dùng bresak trong PHP
Hướng dẫn dùng bresak trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh break trong PHP. Bạn sẽ học được cách dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp trong PHP sau bài học này.Lệnh break trong PHPLệnh ...

Các lệnh cơ bản trong php
Các lệnh cơ bản trong php

1) Những loại mã lệnh có thể được chứa trong tập tin PHP- Như chúng ta đã biết:Một tập tin HTML có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ: HTML, CSS, ...

Python split string by special character
Python split string by special character

Split a string on all special characters in Python #Use the re.split() method to split a string on all special characters. The re.split() method takes a pattern and a string and splits the string on ...

How to remove space in python
How to remove space in python

Given a string, write a Python program to remove all spaces from it.Examples:Input : g e e k Output : geek Input : Hello World Output : HelloWorldThere are various approaches to removing ...

Hướng dẫn dùng número dos trong PHP
Hướng dẫn dùng número dos trong PHP

Khi lập trình php chúng ta thường phải nối các chuỗi hoặc giữa chuỗi và biến lại với nhau để phục vụ cho một phần trong chương trình. Bạn yên tâm, trong ...

Hướng dẫn dùng words ph trong PHP
Hướng dẫn dùng words ph trong PHP

Permintaan Anda Tidak Dapat DiprosesTerdapat masalah dengan permintaan ini. Kami sedang berusaha untuk membaikinya secepat mungkin.Sertai Facebook atau log masuk untuk meneruskan.SertaiatauLog ...

Top 1 cửa hàng sữa th Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng sữa th Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng sữa th Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả TH True Mart 65 đánh ...

Hướng dẫn dùng pf3 name trong PHP
Hướng dẫn dùng pf3 name trong PHP

1. Mảng là gì? Mảng trong PHP là gì?Mảng (Array) trong PHP là một biến sử dụng để lưu trữ các giá trị, dữ liệu liên quan. Bạn cứ tưởng tưởng một ...

Hướng dẫn dùng count d trong PHP
Hướng dẫn dùng count d trong PHP

Hàm substr_count() sẽ đếm số lần xuất hiện của chuỗi con trong một chuỗi nào đó. Nội dung chínhCùng chuyên mục:Cùng chuyên mục: Hàm count() trong PHP 2. ...

Hướng dẫn r trong python
Hướng dẫn r trong python

Package reticulate cho phép ngôn ngữ lập trình R và Python có thể hoạt động cùng nhau – sau đây chính là 1 bài hướng dẫn mình muốn giới thiệu với các bạn.Cả ...

Hướng dẫn tab html, css
Hướng dẫn tab html, css

HIển thị nội dung theo các tabs là một trong những kỹ thuật rất hiệu quả khi trang web của bạn có chứa nhiều nội dung ở các thể loại khác nhau, nó cũng ...

Hướng dẫn dùng strikg trong PHP
Hướng dẫn dùng strikg trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP stringPHP stringĐịnh nghĩa và cách dùng cơ bản đã được thể hiện ở phần Data Type - string, phần này sẽ nói về cách dùng ...

Hướng dẫn dùng function property trong PHP
Hướng dẫn dùng function property trong PHP

Thuộc tính (property) và phương thức (method) là hai thành phần cơ bản tạo nên một class trong PHP. Trong đó, thuộc tính là thành phần chứa dữ liệu trong class ...

Hướng dẫn dùng string.slice trong PHP
Hướng dẫn dùng string.slice trong PHP

Cú phápCú pháp của hàm split() trong PHP là:array split (string pattern, string string [, int limit]) Định nghĩa và cách sử dụngHàm split() trong PHP phân chia một chuỗi ...

Hướng dẫn dùng https cookies trong PHP
Hướng dẫn dùng https cookies trong PHP

Khái niệm CookieLưu CookieĐọc CookiePHP CookieKhái niệm về Session PHPSử dụng SessionHủy SessionCookie là mẩu tin nhỏ được lưu ở máy người dùng (cụ thể là ...

Hướng dẫn tự xuống dòng html
Hướng dẫn tự xuống dòng html

- Thẻ <br> dùng để chèn một ngắt xuống dòng- Thẻ <br> thường được đặt bên trong đoạn văn để ngắt văn bản xuống dòng, hoặc đặt giữa hai ...

chicken n beer là gì - Nghĩa của từ chicken n beer
chicken n beer là gì - Nghĩa của từ chicken n beer

chicken n beer có nghĩa làMột trong Ludacris vĩ đại CDSThí dụCảm giác như một người lùn là Hangin 4RM Vòng cổ của tôi ~chicken n beer có nghĩa làLudas Hiện tại ...

Hướng dẫn dùng not symbol trong PHP
Hướng dẫn dùng not symbol trong PHP

Trang chủTham khảoHTML SymbolsĐịnh nghĩa và sử dụngHTML symbols là những đoạn mã thay thế cho các ký tự, chèn vào văn bản HTML.Mã ký tự chữMã ký tự số Mã ...

Hướng dẫn dùng varabiles trong PHP
Hướng dẫn dùng varabiles trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu biến (variable) và hằng (constant) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

Hướng dẫn dùng hele definition trong PHP
Hướng dẫn dùng hele definition trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các Hàm (Function) được cung cấp sẵn (built-in Functions) và Hàm tự tạo (User Defined Functions) trong PHP.Nội ...